Obsługa spółek w szczególnych przypadkach zawiera przeprowadzanie indywidualnych kompleksowych audytów prawnych całkowitej działalności firmy zwłaszcza pod kątem zawieranych umów handlowych oraz pracowniczych a także regulaminów wynagradzania regulaminów pracy umów spółki jak również w zakresie aktualnie wykorzystywanych przez firmę rozwiązań (takich jak na przykład umowy najmu – określenie czy występuje ryzyko podwyżek czynszu wcześniejszego rozwiązania umowy a także stosunek pracy – utwory pracownicze regulaminy pracy przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji ponadto monitoruje serwisy internetowe – problematykę praw autorskich do publikowanych utworów oraz odpowiedzialności za publikowane treści. Obsługa spółek obejmuje też przeprowadzanie indywidualnych kompleksowych szkoleń i kursów dla pracowników oraz kontrahentów danej firmy z wybranych dziedzin prawa (przede wszystkim z dziedziny prawa autorskiego prawa

close

Obsługa spółek w szczególnych przypadkach zawiera przeprowadzanie indywidualnych kompleksowych audytów prawnych całkowitej działalności firmy zwłaszcza pod kątem zawieranych umów handlowych oraz pracowniczych a także regulaminów wynagradzania regulaminów pracy umów spółki jak również w zakresie aktualnie wykorzystywanych przez firmę rozwiązań (takich jak na przykład umowy najmu – określenie czy występuje ryzyko podwyżek czynszu wcześniejszego rozwiązania umowy a także stosunek pracy – utwory pracownicze regulaminy pracy przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji ponadto monitoruje serwisy internetowe – problematykę praw autorskich do publikowanych utworów oraz odpowiedzialności za publikowane treści. Obsługa spółek obejmuje też przeprowadzanie indywidualnych kompleksowych szkoleń i kursów dla pracowników oraz kontrahentów danej firmy z wybranych dziedzin prawa (przede wszystkim z dziedziny prawa autorskiego prawa

Read more

Posted in prawo