Każdy pracodawca musi zapewnić nowo zatrudnionemu pracownikowi szkolenie BHP. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy przed odbyciem takiego szkolenia, ponadto jego odbycie musi zostać potwierdzone przez niego na piśmie. Szkolenie bhp poznań musi być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i konkretnego stanowiska. W trakcie szkolenia pracownik powinien dowiedzieć się jakie są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poznać przepisy ich dotyczące. Po szkoleniu BHP pracownik powinien posiadać umiejętności wykonywania pracy w bezpieczny sposób, nie tylko dla siebie, ale też dla innych osób. Powinien on także wiedzieć, jak zachować się w sytuacji awaryjnej oraz jak udzielić pomocy osobie, która uległa wypadkowi. Ważnym jest również, by pracownik został zaznajomiony z czynnikami środowiska

close

Każdy pracodawca musi zapewnić nowo zatrudnionemu pracownikowi szkolenie BHP. Pracownik nie może być dopuszczony do pracy przed odbyciem takiego szkolenia, ponadto jego odbycie musi zostać potwierdzone przez niego na piśmie. Szkolenie bhp poznań musi być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i konkretnego stanowiska. W trakcie szkolenia pracownik powinien dowiedzieć się jakie są zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poznać przepisy ich dotyczące. Po szkoleniu BHP pracownik powinien posiadać umiejętności wykonywania pracy w bezpieczny sposób, nie tylko dla siebie, ale też dla innych osób. Powinien on także wiedzieć, jak zachować się w sytuacji awaryjnej oraz jak udzielić pomocy osobie, która uległa wypadkowi. Ważnym jest również, by pracownik został zaznajomiony z czynnikami środowiska

Read more

Posted in bhp